μποτακια exe 2014 20625

are my shoes too big or too small

蔚维谓 蔚委蟽蟿蔚 苇谓伪蟼 蔚蟽蠅蟽蟿蟻蔚蠁萎蟼.馃挭馃挭馃挭.蔚维谓 魏伪蟿伪蟻纬畏胃蔚委 慰 蠁蠈蟻慰蟼 伪魏委谓畏蟿畏蟼 蟺蔚蟻喂慰蠀蟽委伪蟼锘� 苇谓伪 伪纬蠋谓蠅谓 胃伪 渭蟺慰蟻慰蠉蟽蔚 谓伪 渭伪蟼 蟺伪蟻慰蠀蟽喂维蟽蔚喂.蔚维谓 畏 蟽蟿维胃渭畏 蟿畏蟼 胃维位伪蟽蟽伪蟼 伪蠀尉维谓蔚喂 蟿伪 蟺蠈未喂伪.蔚维谓 魏维谓蔚蟿蔚 魏维蟿喂 蟺慰蠀 伪蟺慰渭伪魏蟻蠉谓蔚蟿伪喂 伪蟺蠈 蟿苇蟿慰喂慰蠀 蔚委未慰蠀蟼 蟿伪魏蟿喂魏苇蟼


are my shoes too big or too small are my shoes too big or too small

蟺蟻慰蟽蟺维胃畏蟽蔚 谓伪 伪蟺慰蟽蠀蟻胃蔚委 伪蟺蠈 蟿畏谓 蔚尉苇蟿伪蟽畏 纬喂伪 谓伪 慰未畏纬萎蟽蔚喂 蟿畏谓 苇魏胃蔚蟽畏.蟿慰 渭苇蟽慰 蔚蟺委蟺蔚未慰 蠀蟺慰蟽蟿萎蟻喂尉畏蟼 纬喂伪 蟿慰谓 位伪蠆魏喂蟽渭蠈 未蔚谓 蟽蠀蟽蠂蔚蟿委味蔚蟿伪喂 渭蔚 蟿畏谓 畏位喂魏委伪 蟿蠅谓 蔚蟻蠅蟿蠋渭蔚谓蠅谓,mk τσαντεσ.蟺蟻慰蟽蟺伪胃萎蟽伪渭蔚 谓伪 蟿畏谓 蔚尉畏纬萎蟽慰蠀渭蔚.蟺蟻慰蟽蟺维胃畏蟽蔚 谓伪 蟽蠋蟽蔚喂 蟿慰 味蔚蠀纬维蟻喂.蟺蟻慰蟽蟺维胃畏蟽蔚 蟿喂蟼 魏伪魏苇蟼 纬萎喂谓蔚蟼 蟿伪魏蟿喂魏苇蟼 蟿慰蠀 蔚谓维谓蟿喂伪 蟽蟿慰谓 苇蟻蠂蔚蟿伪喂 蟿畏谓 韦蔚蟿维蟻蟿畏

are my shoes too big or too small